Google Fusion Tables

Imatge Google Drive

Google Fusion Tables és una aplicació web creada per a la gestió de dades, entenent com a tal la seva recopilació (emmagatzematge), combinació (fusió de grups de dades diferents), representació (sobre aquestes dades es donen diferents possibilitats de visualització) i compartició (possibilitat de compartir les dades amb d’altres usuaris). Google Fusion Tables s’integra dins de Google Drive, el servei d’allotjament d’arxius de Google.

Dificultat (d’1 a 5): 4


Tutorial de Google Fusion Tables – Georeferenciem dades estadístiques amb Fusion Tables

1. Què necessitem?

Instal·lar l’aplicació de Fusion Tables al Google Drive.

El primer que hem de fer és instal·lar l’aplicació de Fusion Tables a Google Drive. Per fer-ho necessitarem un compte de Google (Gmail) i haurem d’accedir al Drive. A la pàgina principal d’aquesta eina hem de fer clic al botó “Nou”.

Tutorial fusion tables

En l’opció més és on trobareu les aplicacions vinculades al Drive. Si no hi teniu la de Taules dinàmiques de Google, significa que no teniu instal·lat el Fusion Tables. Si no la teniu heu de fer clic a “Connecta més aplicacions”:

Tutorial fusion tables 2

Després, poseu fusion tables al buscador d’aplicacions i us apareixerà en primera opció. Feu clic a connectar i seguiu els passos corresponents.

Tutorial fusion tables 3

Preparar un arxiu xls o csv amb les dades que volem representar sobre mapa.

El més habitual és que treballem amb un arxiu xls. Així doncs hem de preparar una taula d’Excel amb el format següent:

Tutorial fusion tables 4

NOTA: la gent que ja treballi amb arxius .csv o directament en els fulls de càlcul de Google es podrà estalviar el pas d’exportar d’Excel a Drive.

Arxiu KML amb les dades de l’àmbit territorial que volem georeferenciar (seccions censals, municipis, comarques, etc.)

Aquests tipus d’arxius es poden trobar en organismes oficials com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (icgc.cat).

Un cop tenim aquests passos previs, ja podem començar a preparar els arxius per aconseguir un mapa pintat amb les nostres dades.

2. Pujar el nostre arxiu KML a Fusion Tables

El nostre arxiu amb informació georeferenciada ha de ser en KML. Si el teniu en format shapefile al final del pas a pas trobareu un annex per passar un arxiu .shp a .kml. Per poder pujar el kml hem d’anar al Drive: Nou è Més è Taules dinàmiques de Google

En iniciar el fusion tables us demanarà importar una nova taula de dades:

Tutorial fusion tables 5

Com que el nostre arxiu KML el tindrem guardat al nostre disc dur, hem de fer clic a “From this computer” i s’obrirà una finestra per a què el cerqueu. Un cop seleccionat us apareixerà el següent:

Tutorial fusion tables 6

Fem clic a “Next” i el Fusion Tables ens ensenyarà la taula que volem importar de la següent manera:

Tutorial fusion tables 7

Un cop confirmat que són les dades que voleu pujar a l’aplicació, feu clic a “next” i podreu donar un nom a la taula i una descripció. Un cop realitzat s’obrirà l’eina i ja tindreu la taula carregada.

Tutorial fusion tables 8

Tutorial fusion tables 9

Fem clic a la pestanya “Map of geometry” i allà visualitzarem que ha pujat bé la informació. Recordeu que on diu “Location” ha d’haver seleccionada la columna “geometry” o aquella on hi hagi guardares les dades georeferenciades.

Tutorial fusion tables 10

Tutorial fusion tables 11

Si torneu al menú del Google Drive  trobareu aquest nou arxiu de Fusion tables a l’inici dels vostres arxius:

Tutorial fusion tables 12

3. Convertir el nostre arxiu de dades XLS a un full de càlcul de Google 

Per poder lligar el nostre kml carregat al fusion tables amb les nostres dades cal que pugem l’arxiu Excel als Fulls de Càlcul de Google. Per fer-ho anem al Drive i seleccionem: Nou è Fulls de càlcul de Google.

Tutorial fusion tables 13

Dins del full de càlcul seleccionem: Fitxer ⇒ Importa

S’obrirà una nova finestra on haurem d’anar a “Penja” i seleccionar el nostre fitxer. Seleccionem l’opció “Substitueix el full de càlcul” i fem clic a “Importa”:

Tutorial fusion tables 14

Tutorial fusion tables 15

Un cop importat l’arxiu tindreu la taula d’Excel en el format de full de càlcul de Google.

Tutorial fusion tables 16

4. Obrir el full de càlcul a Fusion Tables

Els dos arxius els trobareu a l’arrel del vostre Google Drive:

Tutorial fusion tables 17

A Google Drive fem: Nou>Taules dinàmiques de Google i obrim un nou arxiu de fusion tables. Aquesta vegada farem clic a Google Spreadsheets per obrir directament la nostra taula de càlcul amb les dades que volem:

Tutorial Fusion Tables 18

Ens apareixerà l’últim full de càlcul que ha guardat Google Drive:

Tutorial Fusion Tables 19

Seguim els mateixos passos que quan hem importat l’arxiu KML i tindrem ja la nostra taula de dades a Fusion Tables:

 Tutorial Fusion Tables 20

5. Fusionar l’arxiu KML amb la nostra taula de dades

Ara ens toca “fusionar” la nostra taula de dades amb la informació georeferenciada del nostre arxiu KML. Anem a File è Merge

S’obrirà una finestra on hem de buscar i seleccionar l’arxiu de Fusion Tables que volem fusionar:

Tutorial Fusion Tables 21

Un cop seleccionat l’eina ens demanarà quines són les columnes que ens permetran vincular una taula amb l’altra, és a dir, dues columnes iguals que relacionin la resta de valors. La millor opció es treballar amb els codis de comarca, municipi, secció censal, etc. Però també podeu fer-ho de manera nominal, relacionant les taules a partir dels noms.

Tutorial Fusion Tables 22

En aquest cas vinculem les taules amb la columna codi i la columna comarca. NOTA: Vigileu perquè Fusion tables no relacionarà el número 1 amb el 01.

Per últim, seleccionem les columnes que volem en la nova taula de dades resultant de la fusió. Totes aquelles columnes que no ens aportin res o que no vulguem que apareguin per algun motiu, no les seleccionem. És imprescindible seleccionar la casella de la columna amb la informació georeferenciada.

Tutorial Fusion Tables 23

Amb aquest últim missatge Fusion Tables ens indicarà que ha mesclat una taula amb l’altra:

Tutorial Fusion Tables 24

Fent clic a l’enllaç l’eina us obrirà la nova taula. Com podeu comprovar ja apareix la informació relacionada i les dades amb informació geogràfica:

Tutorial Fusion Tables 25

6. “Pintar” el mapa (representar les nostres dades)

Per pintar el mapa amb les dades hem d’anar a “map of geometry” i allà fer clic a “Change feature styles…”

Tutorial Fusion Tables 26

En aquesta nova finestra hi podrem retocar el format:

(1) Escollim donar color als polígons.

(2) Seleccionem l’opció per “pintar” els polígons segons l’escala que determinem (també podem seleccionar “gradient” i pintar-lo amb un degradat).

(3) Li diem en quants nivells volem dividir l’escala.

(4) Seleccionem la columna que conté les dades amb les quals volem pintar el mapa.

Tutorial Fusion Tables 27

(5) Podem utilitzar el rang predeterminat que ell detecta (valor mínim i màxim) o fer-ne un de personalitzat.

(6) Seleccionem el color amb el que volem que es pinti cada rang de dades i li donem un % d’opacitat (si volem que sigui més o menys transparent).

Tutorial Fusion Tables 28

Aquest seria el resultat:

Tutorial Fusion Tables 29

Podem modificar també el color de la vora:

Tutorial Fusion Tables 30Tutorial Fusion Tables 31

7. Editar la informació a mostrar i la llegenda del mapa

Fusion tables també ens permet modificar la informació que mostrem quan fem clic en algun dels polígons o la llegenda del mapa per indicar quins valors representa cada color. Primer modificarem la informació que es mostrarà de cada polígon. Per fer-ho fem clic a “Change info window”:

Tutorial Fusion Tables 32

La primera pestanya Automatic ens prepararà una finestra d’informació amb les dades de les columnes que li marquem. Hem de seleccionar aquelles dades que volem que apareguin a la finestra d’informació quan un usuari faci clic en un dels polígons del mapa.

En la pestanya Custom podem personalitzar la informació que apareixerà. Per fer-ho necessitarem coneixements bàsics del llenguatge HTML.

Tutorial Fusion Tables 33     Tutorial Fusion Tables 34

També podem afegir una llegenda. Fem clic a “Change feature styles…”

Tutorial Fusion Tables 35

A “Automatic legend” seleccionem la següent opció:

Tutorial Fusion Tables 36 Tutorial Fusion Tables 37

8. Publicar el nostre mapa en un espai web

 Per últim podem compartir el nostre mapa al nostre espai web o enviant un enllaç als usuaris finals. Seleccionem l’opció  Tools è Publish i apareixerà la següent finestra:

Tutorial Fusion Tables 38

La primera opció permet enviar un link als nostres usuaris o a les persones que hagin de fer alguna consulta. La segona opció genera un codi html per poder incrustar el mapa al nostre web. Podeu modificar l’amplada i l’alçada del mapa amb Width i Height.

Per a què la taula i el mapa siguin visibles haurem de canviar les opcions de visibilitat. Si fem clic a “Change visibility” apareixerà una nova finestra. Hem de canviar l’accés a Público en la web:

Tutorial Fusion Tables 39