Infogr.am

Es tracta d’una eina simple i molt adequada per fer infografies pel tipus d’informes que solen fer els Observatoris de la Xarxa XODEL, ja que faciliten la rapidesa en la comprensió dels principals resultats de les dades analitzades. És de fàcil ús ja que l’edició es senzilla i intuïtiva i es pot utilitzar gratuïtament.

Dificultat (d’1 a 5): 3


Tutorial Infogr.am – Fem infografies de manera fàcil

1.Crear la infografia base

Es pot escollir entre crear un mapa, una taula o gràfic o una infografia (que pot contenir ambdós). Un cop premem el botó del que vulguem crear, apareixen uns models base a triar.

2.Preparar la infografia

Si s’ha seleccionat la primera opció (Infographic or Report), apareix per defecte una infografia amb un títol, un gràfic i una cita. Pots esborrar o modificar a partir del model. Per esborrar-ho, cal situar-se a sobre i prémer el botó de la paperera al marge esquerre. Apareixerà una barra gris on cal clicar la creu per a què s’esborri definitivament.

3.Afegir text, mapes o gràfics

TEXT:

Per afegir text hi ha dues opcions: prémer el botó de la barra lateral a la dreta on hi ha dues “A” o situar-se a sobre de la infografia i prémer el mateix botó que apareix al centre. Aquesta segona opció permet afegir el text on vulguem, mentre que la primera l’afegeix al final de tot per defecte.

Un cop fet això, apareixen diverses opcions de text. Cal seleccionar si volem que sigui un títol, un subtítol, una cita o un text bàsic i prémer el botó blau “insert”.

Podem modificar tots els textos fent dos clics a sobre o amb l’últim botó que apareix a la barra gris a dalt del text (edit). Si l’usuari no és premium, no podrà modificar ni la mida del text, ni posar-lo en negreta o centrar-lo. El tipus de lletra només es pot modificar amb usuari premium.
També podem reduir la mida del text (botó narrow) o duplicar-lo (duplicate).

Com que és una eina anglesa, per defecte quan escrivim textos en altres idiomes apareixen subratllats en vermell com si fossin faltes ortogràfiques, però s’esborra automàticament quan se surt i es torna entrar o quan es publica l’infografia.

Com a limitació, hem vist que quan copiem textos del Word i s’enganxen, a vegades la lletra surt diferent i per tant és millor tornar-ho a reescriure-ho perquè aparegui tot igual.

GRÀFICS:

A la mateixa barra on trobem “text”, hem de prémer el primer botó de la barra lateral o el que apareix dins de la infografia (tres barres).

Apareixen moltes opcions de gràfics i cadascun es fa de forma diferent. Quan n’inserim un i hi cliquem dos cops a sobre, veiem una mostra de com hem de posar les files i columnes perquè aparegui correctament.

Ho podem modificar al full de càlcul que surt o importar-ho des de l’Excel, però caldrà fer-ho en el format que s’especifica.

En fer-ho des de l’Excel, degut a què l’Infogr.am està en anglès, els decimals els canvia per punts (format anglès). Hem d’anar canviant un per un o dins de l’Infogr.am directament o l’Excel i incloent una coma davant perquè l’Infogr.am ho detecti com un text i no ho torni a canviar:

Per canviar aspectes com l’alçada del gràfic o els colors de les barres o cercles, hem d’anar a “settings” a dalt del full de càlcul que apareix a l’eina.

MAPES:

Per afegir un mapa, cliquem a la segona opció de la barra:

No hi ha mapes de Catalunya ni de Barcelona, sinó que hi ha mapes de cada país (alguns per regions), dos mapes del món (un per països i un per continents) i en el cas d’Espanya, hi ha un mapa per Comunitats Autònomes (Spain) i un per províncies (Spain regions).

Per fer els mapes hi ha dues opcions igual que per les taules o gràfics: o bé modificar les dades directament o bé a través d’un Excel.

Si modifiquem les dades directament al full de càlcul que apareix a l’Infogr.am, s’ha de tenir en compte que la primera columna ha de tenir sempre el nom del país en anglès. L’etiqueta que volem que aparegui ha d’estar a la cinquena columna “Label”, per exemple per Espanya hauríem de deixar a la primera columna “Spain” i a la cinquena escriure “Espanya”, de manera que al mapa ens apareixerà el nom en català.

Si es preferim fer-ho amb Excel, hem de respectar l’ordre de les columnes: la primera pel nom en anglès, la segona pel valor que volem posar, la tercera pel grup (és important si volem marcar l’opció “Grouped Data” a les opcions de dalt perquè s’agrupin les regions o països), la quarta per les coordenades (podem deixar-ho en blanc perquè ho detecta igualment) i la cinquena per l’etiqueta que volem que aparegui.

4.Publicar-ho

Ho publiquem amb el botó “Publish” a dalt de tot. Ens donarà un enllaç que és el que podem fer servir per enviar-lo. Per publicar-lo a una pàgina web, apareixen més opcions a sota de l’enllaç.

Pels usuaris premium, també hi ha l’opció de descarregar-la, tot i que els gràfics que tenen diverses pestanyes apareixen un sota l’altre (els podem esborrar i triar un si es prefereix).

Per infografies periòdiques podem guardar les plantilles d’Excel que ens convinguin.