La XODEL

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local està composta de 21 observatoris de la província de Barcelona i coordinada per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Els Observatoris del desenvolupament econòmic local són dispositius que recopilen, organitzen, generen i difonen, de manera permanent, informació socioeconòmica d’interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

Els Observatoris elaboren serveis i productes que permeten augmentar el coneixement que els agents tenen sobre el mercat de treball, l’activitat econòmica i el desenvolupament local per tal de millorar la planificació de les polítiques públiques.

Observatoris

Observatoris municipals

OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE BADALONA

OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL DE BARBERÀ DEL VALLÈS

DEPARTAMENT D’ESTUDIS DE LA GERÈNCIA DE POLÍTICA ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL (Barcelona)

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

SERVEI D’ESTRATÈGIA I AVALUACIÓ (Mataró)

GABINET D’ESTUDIS I ESTADÍSTIQUES (Rubí)

OBSERVATORI DE L’ECONOMIA LOCAL (Sabadell)

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

Observatoris supramunicipals

OBSERVATORI DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’ALT PENEDÈS I DEL GARRAF

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ANOIA

OBSERVATORI DEL BAGES

OBSERVATORI COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

OBSERVATORI DEL BARCELONÈS

OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL BERGUEDÀ

OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME

OBSERVATORI ESTRATÈGIC DEL MOIANÈS

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA

OBSERVATORI DE LA RIERA DE CALDES

OBSERVATORI COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

L’OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL