Llibre blanc de visualització

Imatge Llibre blanc de la visualització de la informació.

Llibre blanc de la visualització de la informació.

Una de les millors maneres per fer comprensible les dades estadístiques és la representació mitjançant una visualització gràfica. D’aquesta manera els lectors poden comprendre fàcilment les dades que apareixen en una representació visual, sent més fàcil entendre-les presentades amb un gràfic o un mapa, que no en llargues llistes de números.

Amb l’arribada d’Internet i el creixement de les tecnologies web 2.0, els usuaris poden interactuar amb les dades i crear les seves pròpies representacions. La funcionalitat bàsica de consultar i descarregar informació estadística des dels portals web s’ha vist complementada per un conjunt d’eines de visualització que permeten als usuaris crear taules, gràfics, mapes o infografies en línia.

Actualment existeixen nombroses eines tecnològiques disponibles per ajudar en la representació de manera visual de la informació numèrica. Per aquest motiu els membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Província de Barcelona (XODEL) hem decidit elaborar aquesta guia de visualització amb aquelles eines analitzades que hem considerat bàsiques i més accessibles per poder representar la informació estadística.

Amb aquesta guia pretenem cobrir les diferents necessitats de visualització que qualsevol tècnic de l’administració pública es pugui trobar en el seu dia a dia. Així, aquest Llibre Blanc no només presenta les eines de visualització escollides, sinó que explica pas a pas com elaborar diferents visualitzacions amb cada una d’elles.

Llibre blanc de la visualització de dades de la XODEL.

Versió 1.0 – gener de 2017 (descarregar).

També podeu consultar els tutorials de les diferents eines a través del menú d’aquesta web.