Més de 200 mapes per conèixer el món

El portal web Resource Watch recull centenars de datasets amb informació molt interessant per conèixer a fons el nostre planeta. Els conjunts de dades s’inclouen en 13 categories diferenciades:

  1. Biodiversitat
  2. Ciutats
  3. Clima
  4. Comerç/Economia
  5. Energia
  6. Alimentació i agricultura
  7. Boscos
  8. Infraestructures
  9. Terreny
  10. Desastres naturals
  11. Oceans
  12. Societat
  13. Aigua

Aplica i visualitza la informació que t’interessa

A l’apartat Data > Explore Datasets, podem explorar i visualitzar tots els conjunts de dades sobre mapa. És qüestió d’escollir aquella informació que volem visualitzar i afegir el mapa a la visualització cartogràfica.

En aquest cas, hem visualitzat dues capes d’informació. Per una banda, la densitat dels fluxes comercials marítims i, per l’altra, el % de probabilitat d’expansió urbana. És un simple exemple de combinació de dades que podem visualitzar per conèixer millor com funciona el món segons els temes que més ens interessin o ens cridin l’atenció.

Resource Watch 2

Cada mapa ens aporta més informació sobre la font i l’accés al dataset a l’opció ‘details’. Aquí és on podrem accedir a la font que aporta les dades i descarregar el conjunt de dades.

També hi ha conjunts de dades sense informació geoespacial i que no podrem afegir al nostre mapa interactiu però que podrem consultar.

Recordeu que per poder fer visualització sobre mapa teniu els tutorials de Carto i de Google Fusion Tables per aprendre:

Tutorial Carto – Com elaborar un mapa amb Carto

Tutorial Google Fusion Tables – Georeferenciem dades estadístiques amb Fusion Tables

El 8 de març i les infografies. Dades per il·lustrar la desigualtat de gènere

Deja un comentario

Your email address will not be published / Required fields are marked *