Visualització de dades

Visualització de dades

Què és la visualització de dades?

Collin Ware[1] deia que “la representació gràfica de dades o conceptes és una construcció interna de la nostra ment o un artefacte extern que ajuda a la presa de decisions”.  La visualització  ens demanda que busquem algun element per representar les dades per tal que el nostre cervell les pugui interpretar més fàcilment i extreure’n conclusions. A l’administració local, com passa en qualsevol tipus d’empresa o organització, s’han de prendre decisions. Aquestes sempre s’han de prendre en base a la recollida d’informació concreta i verificada que ens expliqui les dinàmiques i fenòmens que passen en allò que volem influir i/o transformar. Les decisions en polítiques públiques han d’anar acompanyades d’una anàlisi exhaustiva del context i de la realitat del territori on volem aplicar-les. La visualització de la informació pot ajudar-nos en aquest procés de decisió.

Tot i que les visualitzacions de dades es poden classificar en diferents categories, habitualment es parla de dos grans grups: visualitzacions estàtiques o dinàmiques. Les visualitzacions estàtiques ens ajuden a comunicar dades, a detectar patrons i valors atípics (outliers) que surten fora de la norma. Només són útils pels formats físics.

Les visualitzacions interactives, en canvi,  ens permeten anar una mica més enllà, tot i que no les podem utilitzar en formats físics, només en digital. Òbviament, també ens permeten comunicar dades i detectar patrons,  però aquest tipus de visualitzacions tenen un valor afegit: ens permeten jugar amb les dades. Així, no només ens comunica i ens explica una anàlisi que ha fet algú, sinó que podem construir i elaborar-ne una de pròpia seleccionant la visualització i explorar les dades amb més profunditat.

Ens cal pensar molt bé què volem explicar amb aquestes dades i quin tipus de visualització serà la que comunicarà millor la nostra història. En definitiva, una bona visualització no només ha de comunicar amb claredat, sinó que també ha de motivar a l’audiència, estimulant la seva atenció i participació.

[1]Information Visualization: Perception for Design”, Collin Ware.

 

Perquè Visualitzar la informació?

Algunes recomanacions per visualitzar dades

Quin gràfic escollir?