Per què visualitzar la informació?

Normalment es treballa amb un gran volum de números en taules on ens és impossible, a simple vista, extreure patrons, tendències i històries d’aquest conjunt de dades. Tot es converteix en una tasca més senzilla quan les dades s’il·lustren en gràfics imatges, colors, símbols, i paraules. La visualització ens permet entendre quines històries s’amaguen darrera d’aquell conjunt de dades que gestionem.

Com diu l’expert en visualització de dades Jesús Palomar, entre les raons per fer infografies i visualitzacions destaquen les següents:

 Poca capacitat d’atenció.  Hi ha molt poc temps per convèncer les persones per visitar un contingut i les infografies i les visualitzacions són una manera eficaç d’atraure la seva atenció.

Facilitar la comprensió. La capacitat de l’ésser humà d’interpretar la informació visual és més gran que la d’interpretar la informació escrita. La visualització facilita la comprensió d’informació complexa.

Retenció lectora limitada. L’ésser humà només recorda aproximadament el 20% del que llegeix.

Sobrecàrrega d’informació. La informació a Internet es duplica cada dos anys i els individus rebem una sobrecàrrega constant d’informació. Una visualització convincent fa més atractiu allò que es vol comunicar.

Convida a accedir a la globalitat de la informació. Una bona infografia o visualització ha de servir, entre d’altres, per motivar el lector a voler ampliar el seu coneixement llegint la totalitat del contingut original que ha donat lloc a la representació gràfica de la informació.

 

Què és la visualització de dades?

Algunes recomanacions per visualitzar dades

Quin gràfic escollir?