Quin gràfic escollir?

Una de les grans preguntes quan volem representar visualment la informació quantitativa és quin gràfic és el més idoni. Aquesta decisió no sempre és fàcil. Abans de precipitar-nos i fer servir un tipus o altre de gràfic, hem de reflexionar sobre què volem representar amb aquelles dades i què volem explicar en el nostre relat. Els gràfics s’han de fer entendre i no han de confondre.

Andrew Abela va compilar tots els gràfics existents i va editar una visualització que ens ajuda a seleccionar el tipus de gràfic més adequats segons els nostres objectius i les dades que tenim disponibles.

Quin gràfic escollir per visualitzar dades

També existeix una eina online que ens mostra tots els tipus de visualitzacions que podem fer amb els nostres conjunts de dades. Aquest recurs és The data Visualisation Catalogue, un projecte realitzat per Severino Ribecca.

Quin gràfic escollir - Visualització de dades

 

Què és la visualització de dades?

Perquè Visualitzar la informació?

Algunes recomanacions per visualitzar dades